Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri RİP (Resmi İstatistik Programı) kapsamında olup istatistiğin yayımı/dağıtımı 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği uyarınca Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu ulusal kalite ilke ve standartlarına uygun bulunduğundan Kalite Logosu almaya hak kazanmıştır.


Bu sayfanın yönetimi  Strateji Dairesi Başkanlığı, İstatistik ve Veri Analizi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.