YÖNERGELER VE TEBLİĞLER

Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ


GÖREV VE SORUMLULUK YÖNERGELERİ (GSY)

1- STRATEJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY

2-DENİZ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY  

3-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY  

4-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY

5- SEYİR VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY

6- PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY

7- KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY

8- GTKH DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSY

9- HUKUK BAŞ MÜŞAVİRLİĞİ GSY

10- İCRA KOMİTELERİ GSY

11- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GSY

12- YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ GSY


GENEL HİZMET İÇ HİZMET VE DİĞER YÖNERGELER

1-Yönetmelik, Yönerge Ve Organizasyonel Düzenlemelere Ait Yönerge

2-Kamu İhale Kanunu – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Bu Kanunlarla İlgili Yönetmeliklerin Uygulamasına Dair Yönerge

3-Giyim Eşyası Ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesi

4-Kurtarma Hizmetleri İçin Hizmet Alım Yönergesi

5-Kaza Tahkik Kurulu Kuruluş Görev Ve İç Hizmet Yönergesi

6-Ortak Görev, Sorumluluk Ve Yetkilere İlişkin Ek Yönergesi

7-Temsil, Tören Ve Ağırlama Yönergesi

8-Avans İşlemleri Genel Hizmet Yönergesi

9-Nöbetçi Müdürlük Genel Hizmet Yönergesi

10-Sayım İşleri Genel Hizmet Yönergesi

11-Sicil Raporları Yönergesi

12-Harcırah Yönergesi

13-Maddi Duran Varlıklar Yönergesi

14-KEGM Eğitim Tesisleri Yönergesi

15-Kapsam İçi Personel Yönergesi

16-Kapsam Dışı Personel Yönergesi

17-Yangından Korunma Yönergesi

18-Devir – Teslim Ve İlişik Kesme Yönergesi

19-Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi

20-Avrupa Birliği Çalışma Grubu Görev Yönergesi

21-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönerge  

22-Gemi Adamları İç Hizmet Yönergesi  

23- KEGM Konut Yönergesi

24- Acil Durum Operasyonları Yönergesi