YÖNERGELER VE TEBLİĞLER

Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGELERİ (GYSY)

1-Strateji Dairesi Başkanlığı GYSY

2-İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı GYSY

3-Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GYSY  

4-Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı GYSY         

5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GYSY          

6-Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı GYSY

7-Personel Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı GYSY

8-Mali İşler Dairesi Başkanlığı GYSY

9-GTKH Dairesi Başkanlığı GYSY

10- Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı GYSY

11-Hukuk Müşavirliği GYSY

12- Taşra Müdürlükleri GYSY

13-Özel Kalem Müdürlüğü GYSY

14-Kalite Yönetim Müdürlüğü GYSY

15-Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü GYSY

16-İç Denetim Müdürlüğü GYSY

17- İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yönlendirme ve Koordinasyon Komitesi GYSY

18- Araştırma Geliştirme Komisyonu GYSY

GENEL HİZMET İÇ HİZMET VE DİĞER YÖNERGELER

1-Yönetmelik, Yönerge Ve Organizasyonel Düzenlemelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

2-Kamu İhale Kanunu – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Bu Kanunlarla İlgili Yönetmeliklerin Uygulamasına Dair Yönerge

3-Giyim Eşyası Ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesi

4-Tahlisiye Personeli İç Hizmet Yönergesi

5-Kaza Tahkik Kurulu Kuruluş Görev Ve İç Hizmet Yönergesi

6-Ortak Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin  Yönerge

7-Temsil, Tören Ve Ağırlama Yönergesi

8-Avans İşlemleri Genel Hizmet Yönergesi

9-Geçici Konaklama Tesisleri Yönergesi

10-Sayım İşleri Genel Hizmet Yönergesi

11-Sicil Raporları Yönergesi

12-Harcırah Yönergesi

13-Maddi Duran Varlıklar Yönergesi

14-KEGM Eğitim Tesisleri Yönergesi

15-Kapsam İçi Personel Yönergesi

16-Kapsam Dışı Personel Yönergesi

17-Yangından Korunma Yönergesi

18-Devir – Teslim Ve İlişik Kesme Yönergesi

19-Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi

20-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönerge  

21-Gemi Adamları İç Hizmet Yönergesi  

22- KEGM Konut Yönergesi

23- Acil Müdahale ve Kurtarma Yönergesi

24- İmza Yetkileri Yönergesi

25- KEGM Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi

26- Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

27- Gizlilik Dereceli Evrak Yönetim Usul ve Esaslar Yönergesi

28- KEGM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Yönerge