GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADROLARINA PERSONEL ALIM ŞEKLİ

1-DAİMİ İŞÇİ ALIMI

Genel Müdürlüğümüz kadrolarında çalışan personel 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş kanunlarına tabi işçi statüsünde istihdam edilmektedir.Bu nedenle işçi statüsündeki personel ihtiyaçlarımız;

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından giderilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze personel alımı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre yapılmakta olduğundan Türkiye İş Kurumu internet sitesini takip etmenizi, personel alımı olması halinde başvurunuzu mevzuat gereği Türkiye İş Kurumuna şahsen ya da söz konusu Kurumun internet sitesine elektronik ortamda yapılabileceğiniz hususunu rica ederiz.

2-ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İŞÇİ ALIMI

4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalıştırmakla yükümlü olduğumuz engelli, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanımızda açık olması halinde, bu kapsamdaki personel alımlarımız Türkiye İş Kurumundan gönderilenler arasından yapılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT

  1. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda, iş başvuruları için Genel Müdürlüğümüze verilen dilekçeler işe alınmada değerlendirilmeye alınmamaktadır.
  2. Gerek daimi işçi alımlarında gerekse engelli, eski hükümlü ve terör mağduru işçi alımlarında Türkiye İş Kurumu internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir.