AMACI

Can, mal, seyir ve çevre emniyetini; konuyu düzenleyen mevcut mevzuat ve uluslar arası anlaşmalar, Deniz Hukuku Kuralları ve Kuruluş Ana Statüsünün 4. maddesiçerçevesinde, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda sağlamaktır.


TARİHÇESİ

Genel Müdürlüğümüzün Ana statüsünden kaynaklanan görevleri kapsamındaki mal ve gemi kurtarma hizmetleri DENİZ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI bünyesinde verilmekte olup, Türkiye'de bu hizmetlerin başlangıcı, 1926 yılında İstanbul'da kurulan "Kilcher & Walkers Co" isimli İngiliz kumpanyasına dayanmaktadır. Bu şirketin, adları "La Nina", "La Valetta", "Cleopatra" , "Cesar", "Kicknar", "Sanbel Parados" ve "Belos" olmak üzere 8 Kurtarma Gemisi/Römorkörü bulunmaktaydı.


Bu gemilerden "Sambel Parados" Danimarka, "Belos" Yunan, diğerleri İngiliz bayrağı taşımaktaydı.1930 tarihli Kabotaj kanununun çıkması ve Türk karasularındaki kurtarma hizmetlerinin millileştirilmesi ile bu kumpanya Türk Kurtarma Ltd. şeklini almış ve römorkörler Türk bayrağına geçmiştir.


"AKBAŞ", "HORA", "KİLYOS" ve "SAROS" adlarını alan adlı kurtarma gemileri/ römorkörler 1940 yılından itibaren Deniz Yolları Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma İşletmesi bünyesinde hizmet vermeye başladılar. Kurtarma İşletmesi 1952 tarih ve 5842 nolu kanun ile T.C. Denizcilik Bankasına bağlanarak hizmet vermeye başlamış ve Kuruluşa 1967 yılında "ALEMDAR II" kurtarma gemisi yanında, "DALGIÇ 1" dalgıç ve destek botu ve 1974 yapım tarihli "SÖNDÜREN-1" yangın botu kazandırılmıştır. Kuruluş, 1985 yılında "ISU" Uluslararası Kurtarma Birliği'ne tam üye olmuştur.


Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. içerisinde 1984 tarih ve 233 nolu kanun ile "Kurtarma ve Çeki İşletmesi" şeklinde hizmetine devam eden Kuruluş daha sonra Kıyı Emniyeti İşletmesi ile 1994 yılında birleşerek Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi adı altında hizmet vermeye başlamış ve 1995 yılında "TDİ KURTARAN " isimli açık deniz Kurtarma gemisi işletme filosuna katılmıştır.


Kuruluş, 12.05.1997 tarih ve 9466 Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'den ayrılmış olup, Kamu İktisadi Teşekkülü statüsünde ve "KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" adı altında hizmetlerine devam etmekte ve kurtarma hizmetleri Kuruluşun Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimleri tarafından verilmektedir.


VERİLEN HİZMETLER

Ø  Karadenizde Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara denizinde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek ve harp ve yardımcı gemiler hariç kazaya uğrayan 300 Rusum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma, yardım ve çeki (cer) işlerini yapmak.

Ø Kılavuzluk transferi, römorkörcülük, palamar ve balıkadam hizmetlerini yapmak, işletmecilik esasları çerçevesinde batık çıkartmak, çıkarttırmak. 

Gemi kurtarma operasyonlarında olası bir çevre kirliliğine müdahale etmek amacıyla Kuruluş bünyesinde; açık deniz ve liman barıyerleri, yangın bariyerleri skimmer, sea sluglar ve barç gibi ekipmanlar bulunmaktadır.


DENİZ VASITALARIMIZ


Çeki Sözleşmesi PDF

Kurtarma Sözleşmesi Türkçe PDF

Kurtarma Sözleşmesi İngilizce PDF

Nene Hatun Tanıtım Sunumu