KANUNLAR

4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

4857 Sayılı iş Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu

2674 Sayılı Karasuları Kanunu

618 Sayılı Limanlar Kanunu

4490 Sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanunu

815 Sayılı Kabotaj Kanunu

697 Sayılı Ulaştırma Ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde Ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

3621 Sayılı Kıyı Kanunu

5189 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu