Uluslararası Faaliyetler


Kuruluşumuz denizde güvenlik ve seyir emniyeti açısından dünyada kullanılan tüm seyir yardımcılarının daha verimli hizmet vermesi için gerekli teknik çalışmaları yapmak üzere;

1957’de kurulan ve kar amacı gütmeyen teknik bir birlik olan IALA( www.iala-aism.org )Uluslar arası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği) tarafından düzenlenen seminer, sempozyum ve konferanslara,

Dört yılda bir IALA VTS Sempozyumu ile IALA Konferansına,

Her yıl IALA VTS Komitesi Toplantısı ile IALA Konseyine,

Her yıl, çeşitli uluslar arası deniz ve seyir emniyeti ile ilgili konuların görüşülüp karar alındığı IMO-MSC (Uluslar arası Denizcilik Örgütü-Denizcilik Emniyet Komitesi)’ne katılmaktadır.

Kuruluşumuzun Üyesi Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar:

Uluslar arası Kurtarma Birliği(ISU)

IMRF Uluslar arası Can Kurtarma Federasyonu