ULUSLARARASI ANLAŞMALAR    

Montreux Boğazlar Sözleşmesi

Taraf Olduğumuz IMO Sözleşmeleri

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme 

Denizcilikte SOLAS (Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi) Kapsamında Olmayan Gemilerde Kullanılması Ve Küresel Denizcilik Tehlike Ve Emniyet Sistemi (GMDSS)’ye Katılması Tasarlanan Radyo İletişim Ekipmanı İle İlgili Temel Gereksinimlere İlişkin 4 Eylül 2003 Tarihli Komisyon Kararı

Denizde Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaideler Hakkında Mukavele