Temel İlkeler

Hukuka Bağlılık,

Etik Olmak,

Şeffaflık,

Açıklık,

Tutarlılık,

Hesap Verebilirlik,

Güvenilirlilik,

Öngörülebilirlik

Katılımcılık,

Etkinlik ve Verimlilik,

Takım Çalışması ve Sinerji,

Bütüncül Yaklaşım