AMAÇ:

Denizlerimizde Can emniyetini; konuyu düzenleyen mevcut mevzuat ve uluslar arası anlaşmalar, Deniz Hukuku Kuralları ve Kuruluş Ana Statüsünün 4. maddesi çerçevesinde sağlamaktır.


GİRİŞ:

Denizlerde arama ve can kurtarma hizmetleri vermek, Kuruluşumuzun ana statüsünde belirtilen ana görevlerden biridir.

Kuruluşumuz bu hizmeti ; 20 temmuz 1936 Montrö Sözleşmesinden gelen yükümlülükler, 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar arası Sözleşmesi, 12.12.2001 tarih ve 24611 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği madde 5 g) fıkrasına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılmış olan 17.05.2002 tarihli protokol ve haziran 2004 tarih ve 710/04 sayılı mutabakat hükümlerine göre yürütmektedir.

Bu maksatla kurulmuş tahlisiye istasyonlarımız;

A) KARA TAHLİSİYE İSTASYONLARI

Kara Tahlisiye İstasyonları Yerleşim Planı için tıklayınız...

1- Cemil Özben (Kilyos) Tahlisiye İstasyonu

2- Turgay Sarıboğa (Rumeli Karaburun) Tahlisiye İstasyonu

3- Mehmet Genç (Yönburnu) Tahlisiye İstasyonu

4- Mümin Akgün (Şile) Tahlisiye İstasyonu

5- Cebeci Tahlisiye İstasyonu


B) TAHLİSİYE BOT İSTASYONLARI

Tahlisiye Botları Yerleşim Planı için tıklayınız...

1- Kefken ada Tahlisiye Bot İstasyonu

2- Rumeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu

3- İstinye Tahlisiye Bot İstasyonu

4- Harem Tahlisiye Bot İstasyonu

5- Marmara adası Tahlisiye Bot İstasyonu

6- Akbaş Tahlisiye Bot İstasyonu

7- Ambarlı Tahlisiye Bot İstasyonu

8- Lapseki Tahlisiye Bot İstasyonu

9- Ardeşen Tahlisiye Bot İstasyonu

10- Beşikdüzü Tahlisiye Bot İstasyonu

11- Karamürsel Ereğli Tahlisiye Bot İstasyonu

12- İzmir Tahlisiye Bot İstasyonu

13- Poyrazköy Tahlisiye Bot İstasyonu

14- Riva Tahlisiye Bot İstasyonu 

Yukarıda belirtilen kritik mevkilerde kurulmuş bulunan istasyonlarımızda can kurtarma personelimiz tarafından günün 24 saati nöbet, gözetleme ve VHF dinleme hizmeti yapılmakta, bayrak farkı gözetmeksizin kazaya uğrayan gemilere can kurtarma hizmetleri denizden ve karadan verilmektedir.

Can kurtarma hizmetleri karadan ve denizden olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.

 

Karadan Can Kurtarma : Sahil şeridinde sürüklenerek karaya oturan, kazaya uğrayan gemilerden can kurtarma hizmetleri ; Tahlisiye istasyonlarımızda konuşlandırılmış toplam 9 adet Mercedes (Unımog) kamyon ve 2 adet Toyota Hılux kamyonet araçlarımızla kaza mahalline seri bir şekilde intikal edilerek karadan gemiye roket atılarak ve varagele sistemi kurulmak suretiyle yapılmaktadır.

 

Denizden Can Kurtarma : Kıyıdan uzak mevkilerde kazaya uğrayan gemilerden cankurtarma hizmeti Kara Tahlisiye ve Tahlisiye Bot İstasyonlarımızda konuşlandırılmış, fırtınalı hava ve deniz koşullarında seyir yapabilen, kurtarma teçhizatı ile donatılmış; 25 deniz mili sürat yapabilen 6 adet Çok Maksatlı Hızlı Tahlisiye Botu, 30 deniz mili sürat yapabilen 9 adet Hızlı Tahlisiye Botu ve 50 deniz mili sürat yapan 5 adet sabit karinalı şişme bot (RHIB) ile yapılmaktadır.

  

Kuruluşumuz bu alandaki faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülebilmesini sağlamak amacıyla ilk adı ILF (Uluslararası Can kurtarma Federasyonu) olan şimdiki adıyla IMRF'e (Uluslar arası Deniz Kurtarma Federasyonu) üyedir.


MONTRO SÖZLEŞMESİ:

Türk Boğazlarının uluslararası statüsü ve boğaz geçiş şartları 20.07.1936 tarihli Montreux Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

Sözleşme, boğazlarımızdaki tahlisiye (can kurtarma) ve seyir yardımcıları hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletince verilmesi hususlarını belirlemiş olup, bu görev Kuruluşumuz uhdesinde bulunmaktadır.

CAN KURTARMAYA YÖNELİK FAALİYETLER :

İlgili ulusal mevzuatımızda,

Organizasyon ve koordine sorumluluğu Denizcilik Müsteşarlığı’na (2.9.1997 tarih ve 979916 sayılı Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği Md.4-k)

Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege denizinde, Bozcaada ve Gökçeada(İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere Baba Burnu ile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk Karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma(deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek görevi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. .(6.8.1997 kabul tarih ve 97T34 numaralı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Md.4 Yüksek Planlama Kurulu 15.01.2006 tarihli ve 2006/T-3 kararı değişikliği ve Ulusal Arama Kurtarma Planı)

Ayrıca tüm deniz araçları da imkanları nispetinde kurtarma operasyonlarına iştirak edeceklerdir. (10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun Md. 14, 15, 16)

Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliğinde;

Arama ve Kurtarma, hava ve deniz vasıtalarının, karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması hallerinde, bu vasıtalardaki şahısların, her türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanarak aranması ve kurtarılması işlemi olarak tarif edilmiştir.


İHBAR AKIŞI:

Harici Haber Kaynakları

AAKKM

Deniz Polisi,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Gemi ve Şahıslar

 Türk Radyo

 Gemi Trafik Hizmetleri (VTS)


İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZ:Çok Maksatlı Hızlı Tahlisiye Botları :

1- KIYEM 1

2- KIYEM 2

3- KIYEM 3

4- KIYEM 4

5- KIYEM 5

6- KIYEM 6


Hızlı Tahlisiye Botları :

1- Kıyı Emniyeti 1

2- Kıyı Emniyeti 2

3- Kıyı Emniyeti 3

4- Kıyı Emniyeti 4

5- Kıyı Emniyeti 5

6- Kıyı Emniyeti 6

7- Kıyı Emniyeti 8

8- Kıyı Emniyeti 9

9- Kıyı Emniyeti 10


Sabit Karinalı Şişme Bot (RHIB)’ler :

1- Kıyı I

2- Kıyı II

3- Kıyı III

4- Kıyı IV

5- Kıyı V


Kara Araçları :

9 Adet Mercedes Unimog Kamyon

2 adet Toyoya Hılux Kamyonet