8-12 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN 1 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (MEMUR) UNVANINDA ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ, SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

8-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuruları gerçekleştirilen 1 kişilik Büro Personeli (Memur) unvanında Eski Hükümlü/TMY personel alımımıza ilişkin mülakata girmeye hak kazanan aday listesi, işgücü isteminde aranılan şartlara ilişkin istenilen belgeler ve sözlü sınav (mülakat) tarihi ekli dosyada belirtilmiştir. Adayların sözlü sınava/mülakata belirtilen tarih ve saatte istenilen belgelerle katılmaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.