ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

08-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuruları gerçekleştirilen Eski Hükümlü/TMY personel alımımıza ilişkin Türkiye İş Kurumundan gönderilen aday listesi, işgücü isteminde aranılan şartlara ilişkin adayların Kurumumuza göndermesi istenilen belgeler ekli dosyalarda belirtilmiştir. Adayların duyuruda belirtilen tarihe kadar istenilen belgeleri kargo yoluyla ya da elden Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

Tebliğ olunur.