Kılavuzluk,Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 2.9 tarife hükmünde değişiklik

 

Klavuzluk,Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 24.07.2017 tarih ve 2017/69 karar no ile şu şekilde değiştirilmiştir; Türk bayraklı okul, eğitim, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz. Mad.2.9