İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER


Genel Müdürlüğümüzün personel alımına ilişkin işbaşı işlem süreci ve adaylardan istenilen belgeler ekli dosyada açıklanmıştır.


  

Tebliğ olunur.