GEMİ ACENTELERİNİN DİKKATİNE.

GEMİ ACENTELERİNİN DİKKATİNE

 

 

İlgi             (a) :  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müd.’nün 07.04.2016 tarih ve 25409 sayılı yazısı.

                 (b) :  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müd.’nün 07.04.2016 tarih ve 25294 sayılı yazısı.

                 (c) :  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müd.’nün 13.04.2016 tarih ve 28198 sayılı yazısı.         

 

Marmara Denizi'nde 4 ay boyunca sürecek üç boyutlu sismik veri toplama çalışmalarının Nisan 2016 ayı itibariyle başlayacağı ilgi (a) yazıyla, Trafik Ayırım Düzenini (TAD) de kapsayacak olan çalışmaların gemilerin seyir emniyetini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Marmara Denizi’nde geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturulduğu ilgi (b) yazıyla, Çalışma alanları ve tavsiye rota ile ilgili duyurunun gemilere farklı kanallardan da ulaştırılmasının temini ile uygulamaya ilişkin detayları içeren talimat ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.

 

Konunun önemine binaen, uygulamanın aksaksız yürütülmesine ve seyir emniyetine yönelik olarak;

 

  • Girilmesinin tehlike yaratacağı çalışma alanına ve belirlenen geçici tavsiye rotaya ilişkin ekte yer alan duyurunun aşağıdaki linkten indirilerek hizmet verdiğiniz tüm gemilere ulaştırılması,

 

  • SP1 raporunun altında, taahhüt bölümünün devamına, “Marmara Sismik Araştırma Çalışması ve Tavsiye Rota ile ilgili duyuru gemi kaptanına iletilmiştir” ifadesi ile teyit verilmesi,

 

  • Bu teyidi içermeyen SP1 raporları ile gelen gemilerden planlamaya alınmadan önce acentesi ile bu konuda temas kurmaları isteneceğinden, gecikmeye mahal verilmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

 

Hususlarını önemle rica ederiz.

 

LİNK : DUYURU

Yorumlar