GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADROLARINA PERSONEL ALIM ŞEKLİ

1-DAİMİ İŞÇİ ALIMI

Genel Müdürlüğümüz kadrolarında çalışan personel 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş kanunlarına tabi işçi statüsünde istihdam edilmektedir.Bu nedenle işçi statüsündeki personel ihtiyaçlarımız;

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından giderilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce durumunuza uygun bir meslek grubunda personele ihtiyaç duymamız halinde; bu ihtiyaç için tespit edilecek nitelikler Türkiye İş Kurumuna Kuruluşumuz tarafından bildirilir, Türkiye İş Kurumu ise bu talebimizi Yönetmeliğin “İşçi talebinin ilanı ve iş başvurusu” başlıklı 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde duyuru işlemini yerine getirir ve mevzuat doğrultusunda Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen KPSS’ye tabi ve KPSS’den muaf olan adaylar Yönetmeliğin “Sınav” başlıklı 17 inci maddesinde belirtildiği üzere yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda sınava tabi tutulmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve sınav neticesinde başarılı olanlar işe girmeye hak kazanırlar.

Genel Müdürlüğümüze personel alımı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre yapılmakta olduğundan Türkiye İş Kurumu internet sitesini takip etmenizi, personel alımı olması halinde başvurunuzu mevzuat gereği Türkiye İş Kurumuna şahsen yada söz konusu Kurumun internet sitesine elektronik ortamda yapılabileceğiniz hususunu rica ederiz.


2-ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırmakla yükümlü olduğumuz özürlü ve eski hükümlü kontenjanımızda açık olması halinde, bu kapsamdaki personel alımlarımızda söz konusu yasal düzenleme gereği Türkiye İş Kurumundan gönderilenler arasından yapılmaktadır.


ÖNEMLİ NOT

  1. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda, iş başvuruları için Genel Müdürlüğümüze verilen dilekçeler işe alınmada değerlendirilmeye alınmamaktadır.
  2. Gerek daimi işçi alımlarında gerekse özürlü ve eski hükümlü işçi alımlarında Türkiye İş Kurumu internet sitesinin takip edilmesi önem arz etmektedir.