YÖNERGELER VE TEBLİĞLER

 

Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ


KURULUŞ VE GÖREV YÖNERGELERİ (KGY)

1-Hukuk Baş Müşavirliği KGY  

2-APK Dairesi Başkanlığı KGY  

3-Basın Tanıtım Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı KGY  

4-Bilişim Teknolojileri Ve Ar-Ge Dairesi Başkanlığı KGY  

5-Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı KGY  

6-Gemi Trafik Ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı KGY  

7-Gelirler Dairesi Başkanlığı KGY  

8-İdari Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı KGY  

9-İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı KGY  

10-İstatistik Ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı KGY  

11-Malzeme Dairesi Başkanlığı KGY  

12-Mali İşler Dairesi Başkanlığı KGY  

13-Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı KGY  

14-Teknik Hizmetler Ve Emlak Dairesi Başkanlığı KGY  

15-Telsiz İşletme Müdürlüğü KGY  

16-İzmir İşletme Müdürlüğü KGY  

17-İş Sağlığı Ve Güvenliği Müdürlüğü KGY  

18-Kalite Yönetim Müdürlüğü KGY  

19-Özel Kalem Müdürlüğü KGY  

20-Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü KGY  

21- Teknik ve İdari Danışmanlık Büroları KGY

GENEL HİZMET İÇ HİZMET VE DİĞER YÖNERGELER

1-Yönetmelik, Yönerge Ve Organizasyonel Düzenlemelere Ait Yönerge

2-Kamu İhale Kanunu – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Bu Kanunlarla İlgili Yönetmeliklerin Uygulamasına Dair Yönerge

3-Giyim Eşyası Ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesi

4-Kurtarma Hizmetleri İçin Hizmet Alım Yönergesi

5-Kaza Tahkik Kurulu Kuruluş Görev Ve İç Hizmet Yönergesi

6-Ortak Görev, Sorumluluk Ve Yetkilere İlişkin Ek Yönergesi

7-Temsil, Tören Ve Ağırlama Yönergesi

8-Avans İşlemleri Genel Hizmet Yönergesi

9-Nöbetçi Müdürlük Genel Hizmet Yönergesi

10-Sayım İşleri Genel Hizmet Yönergesi

11-Sicil Raporları Yönergesi

12-Harcırah Yönergesi

13-Maddi Duran Varlıklar Yönergesi

14-KEGM Eğitim Tesisleri Yönergesi

15-Kapsam İçi Personel Yönergesi

16-Kapsam Dışı Personel Yönergesi

17-Yangından Korunma Yönergesi

18-Devir – Teslim Ve İlişik Kesme Yönergesi

19-Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi

20-Avrupa Birliği Çalışma Grubu Görev Yönergesi

21-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönerge  

22-Gemi Adamları İç Hizmet Yönergesi  


27.12.2013