4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde Basın Tanıtım ve Halkla İletişim Müdürlüğü' ne bağlı Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 Bilgi Edinme Başvurusu İçin Tıklayın


29.05.2012