GÜVENLİK POLİTİKASI

Şirketin GÜVENLİK POLİTİKASI, gemilerde bulunan personel ve malların emniyetini (safety) ve güvenliğini (security) tehdit eden yasadışı hareketlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulan emniyet tedbirlerinin alınması ve sürdürülmesi yoluyla gemide emniyetli bir çalışma ortamı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Şirketin amaçları:

1) Liman tesislerini ve geniş çaplı bölgesel toplulukları korumak için geminin faaliyeti sırasında gerekli güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymak,

2) Gemideki mürettebat ile liman tesisinin personeline yönelik tehditleri azaltmak için koruma önlemleri almak,

3) Geminin ve Şirketin güvenlikle ilgili kıyı personelinin yeteneklerini ve bilincini arttırmak,

4) Potansiyel güvenlik olayları için acil durum müdahale tedbirleri almak.

Yukarıda sayılan amaçlara aşağıdaki yollarla ulaşılacaktır:

1) Her bir gemi için gemi güvenlik değerlendirmesi ve gemi güvenlik planı (GGP),

2) Şirketin güvenlikle ilgili tüm personeli için kapsamlı eğitim,

3) Güvenlikle ilgili tüm personelin güvenlik bilincinde pozitif artış sağlamak,

4) Güvenlik prosedürleri ve güvenlik planlarının periyodik gözden geçirilmeleri ve iç denetimler ki bunlar güvenlik planlarının sürekli gelişimini ve güncellenmesini sağlamalıdır.

Şirketin her personelinden gemi güvenlik planındaki (GGP) prosedürel gerekliliklere uymaları ve güvenlikle ilgili görevlere ve gemiyi tüm yasadışı faaliyetlerden korumak için gerekli önlemlere aşina olmaları istenir.

Şirket, şirket güvenlik görevlisi (ŞGG), kaptan ve gemi güvenlik görevlisini (GGG), değiştirilmiş haldeki SOLAS 1974 Bölüm XI-2 ve Kodun A Bölümü (ISPS Kodu A/6.2) uyarınca görevlerini yapmak ve sorumluluklarını yerine getirmek konusunda teşvik etmek için gereken her türlü desteği gemiye mutlaka verecektir.


Durmuş ÜNÜVAR

GENEL MÜDÜR