GÖCEKADA SIĞLIĞI ALAMETİ

Features
Beacon Altı sarı Üstü siyah
Characteristic -
Görünüş mesafesi -
Hood Type Sivri uçları yukarı doğru iki siyah koni
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 1.5 metre