RİZE ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic Fl G 3s ş1, k2
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 10 metre
Yerden Yükseklik 7 metre