YILDIZADASI IŞIKLI ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Altı sarı Üstü siyah
Characteristic W.VQ.(3) 5.0 sn(0,3+0,3+0,3+0,3+3,5)
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Tabanları bir birine bakan iki siyah koni
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 2.00