GÖKOVA SEDİR ADASI ALAMETİ

Features
Beacon Tek siyah bant
Characteristic -
Hood Type Sivri uçları bir birine bakan iki siyah koni
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 1.50