DOĞANBEY ADASI IŞIKLI ŞAMANDIRA

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Fl. (2) 5.0 sn.0,7 + 0,5 + 0,7 + 3,1
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği İzmir
Altitude 2 metre