TEKAĞAÇ FENERİ

Features
Beacon Tek siyah kuşak
Characteristic W. Fl. 15.0 sn.1,0 + 14,0
Görünüş mesafesi 10 mil
Bakım Teknisyenliği İzmir
Altitude 15 metre