DİDİM ALTINKUM SIĞLIK FENERİ

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Fl. (2) 5.0 sn.0,4 + 0,6 + 0,4 + 3,6
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Bakım Teknisyenliği İzmir
Altitude 4 metre