KAMUOYUNA DUYURULUR

KAMUOYUNA DUYURULUR

 

Kuruluşumuz Mülkiyetinde bulunan Antalya Bababurnu Feneri Müştemilat binası ve arsası, yeni bir işlev verilerek değerlendirilmesi, turizme kazandırılması, halkımızın deniz kültürü ile buluşturulması, istihdam sağlanması ve taşınmazlar üzerinde yatırımlar sağlanarak kamu kaynaklarının etkin değerlendirilmesi projesi kapsamında İhale edilerek 2009 yılında kiraya verilmiştir.

 

Kiralama işlemi ile ilgili olarak taşınmaz sit alanında olduğundan Kültür ve Turizm Bakanlığından 30/102007 tarihinde onay alınmıştır.

 

Taşınmazda yapılan işlemlerle ilgili olarak;

 

Plan değişikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 07/ 01/2015 tarih ve 166 sayılı olur ile plan değişikliği 644 sayılı KHK nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

Plan değişikliği askı süresince plana herhangi bir itiraz olmamış ve plan kesinleşmiştir.

 

Onaylanan imar planına göre hazırlanan projeler ilgili Koruma Kurulu görüşü de alınarak Antalya Şehircilik İl Müdürlüğününce  22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

 

Onaylan projenin başlaması yönünde Antalya Muratpaşa Belediyesince 03/11/2015 tarihinde inşaat ruhsatı verilmiştir.

 

Yapılan inşaatın bina aplikasyonunun inşaat yaklaşma sınırlarında ve projesine uygun olarak yapıldığı Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kontrol edilerek 17/11/2015 tarihinde onaylanmıştır.

 

Antalya Muratpaşa Belediyesinde son yapılan kontrollerde yapılan işlem ruhsat iptali olmayıp yapı tatil zaptı tutularak 18/12/2015 tarihinde inşaat durdurularak mühürlenmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak proje doğrultusunda işlem yapılması, varsa uygunsuzlukların giderilmesi Kuruluşumuzca da takip edilmektedir.

 

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yorumlar