KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

 


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (bundan böyle “KEGM” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.


Çerezler ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri öğeleridir.


Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.


Çerez Çeşitleri

Oturum Çerezleri

Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler

İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir.


 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır.

İşlevsel Çerezler

Web sitesi veya uygulamalarda kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır

Analitik Çerezler

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Sitenin iyileştirilmesi, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadırWeb sitemizde çeşitli çerezler kullanılmakta, bu çerezler ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Google Analytics

KEGM web sitelerinin ziyaretçi trafiğini, kullanıcı etkileşimlerini ve diğer çeşitli analitik verileri izlemek için kullanılır.

Açık kaynaklı bir uygulamadır. 

Language

Web sitesini görüntüleyen kullanıcıların web sitesi için tercih etmiş olduğu dil seçimini saklar.

ASP.NET_SessionId

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen

geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

AuthenticationToken

KEGM Web Sitesi e-Hizmetler sayfasından giriş yapan kullanıcılar için oluşturulan token (jeton) bilgisni saklar.

TS01*

Kullanıcı ile server arasında bağlantı güvenliği sağlamak için kullanılır.

SelectedDomain

Kullanıcının geldiği alan adı bilgisini saklar.

 


Çerezlerin Yönetimi


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=tr&answer=95647

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

https://www.operaturkiye.net/arsiv/yardim/Windows/10.00/tr/cookies.htm


KEGM tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.maddesinde yer alan haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.