PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün personel alımına ilişkin sözlü sınav/mülakat sonucu ekli dosyada açıklanmıştır. 29.08.2022 tarihli ve 31938 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği üzere başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan aday, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumsuz gelen, hakkından feragat eden, deneme süresi içinde işten ayrılan veya iş akdi sonlandırılan asil adayın  yerine yedek adayın işbaşı işlemlerine başlanılacaktır.
Tebliğ olunur.