GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇEŞİTLİ UNVANLARDA PERSONEL ALIMINA DAİR İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Genel Müdürlüğümüzün çeşitli unvanlarda personel alımına ilişkin kazanan adaylardan istenilen belgeler ve evrak teslimine gelmesi gereken kişi listesi ekli dosyalarda açıklanmıştır.

Tebliğ olunur.