7-11 ŞUBAT 2022 TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN PERSONEL ALIMINA İLİŞİKİN İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  • Genel Müdürlüğümüzün çeşitli unvanlarda personel alımına ilişkin kazanan adaylardan istenilen belgeler ekli dosyada açıklanmıştır.
  • Tebliğ olunur.