1-5 KASIM 2021 TARİHİNDE İLAN EDİLEN 8 KİŞİLİK İKİNCİ KAPTAN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN EK ADAY LİSTESİ, SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuruları gerçekleştirilen 8 kişilik İkinci Kaptan personel alımımıza ilişkin Türkiye İş Kurumundan gönderilen ek aday listesi, işgücü isteminde aranılan şartlara ilişkin istenilen belgeler ve sözlü sınav (mülakat) tarihi ekli dosyada belirtilmiştir. Adayların sözlü sınava/mülakata belirtilen tarih ve saatte istenilen belgelerle katılmaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.