PAZAR SOĞUKSU BAL. BAR. ANA MEN. FENERİ

Features
Balisajı Tek yeşil kuşak
Karakteri G. Fl. 5.0 sn. 1,0 + 4,0
Görünüş mesafesi 3 mil
Tepelik -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 8