YÖNERGELER VE TEBLİĞLER

Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGELERİ (GYSY)

1-Strateji Dairesi Başkanlığı GYSY

2-İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı GYSY

3-Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GYSY  

4-Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı GYSY         

5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GYSY          

6-Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı GYSY

7-Personel Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı GYSY

8-Mali İşler Dairesi Başkanlığı GYSY

9-GTKH Dairesi Başkanlığı GYSY

10-Hukuk Müşavirliği GYSY

11- Taşra Müdürlükleri GYSY

12-Özel Kalem Müdürlüğü GYSY

13-Kalite Yönetim Müdürlüğü GYSY

14-Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü GYSY

15-İç Denetim Müdürlüğü GYSY

16- Kurumsal İletişim Müdürlüğü GYSY

GENEL HİZMET İÇ HİZMET VE DİĞER YÖNERGELER

1-Yönetmelik, Yönerge Ve Organizasyonel Düzenlemelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

2-Kamu İhale Kanunu – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Bu Kanunlarla İlgili Yönetmeliklerin Uygulamasına Dair Yönerge

3-Giyim Eşyası Ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesi

4-Kurtarma Hizmetleri İçin Hizmet Alım Yönergesi

5-Kaza Tahkik Kurulu Kuruluş Görev Ve İç Hizmet Yönergesi

6-Ortak Görev, Sorumluluk Ve Yetkilere İlişkin Ek Yönergesi

7-Temsil, Tören Ve Ağırlama Yönergesi

8-Avans İşlemleri Genel Hizmet Yönergesi

9-Geçici Konaklama Tesisleri Yönergesi

10-Sayım İşleri Genel Hizmet Yönergesi

11-Sicil Raporları Yönergesi

12-Harcırah Yönergesi

13-Maddi Duran Varlıklar Yönergesi

14-KEGM Eğitim Tesisleri Yönergesi

15-Kapsam İçi Personel Yönergesi

16-Kapsam Dışı Personel Yönergesi

17-Yangından Korunma Yönergesi

18-Devir – Teslim Ve İlişik Kesme Yönergesi

19-Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi

20-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönerge  

21-Gemi Adamları İç Hizmet Yönergesi  

22- KEGM Konut Yönergesi

23- Acil Durum Operasyonları Yönergesi

24- İmza Yetkileri Yönergesi

25- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi