HOPA SARP HUDUT ÖN İSTİKAMET FENERİ

Türkiye – Gürcistan kara hududunun denizde 12 millik devamını belirlemek üzere 1980 yılında tesis edilmiştir. Bu hududun belirlenmesi için Türkiye – Sovyet yetkililerinin müştereken çalışması neticesinde esasen 2 fener yapılmış olup arka istikamet feneri hudut çizgisinin Gürcistan topraklarında 41° 31' 24'' N – 41° 33' 18'' E mevkiinde ön istikamet feneri ise Türkiye topraklarında 41° 31' 12'' N – 41° 32' 48'' E mevkiinde inşa edilmiştir.

 

         Ön istikamet fener kulesi tamamen demir konstrüksiyon'dan yapılmış olup yüksekliği 27 metredir. Ayrıca kulenin önünde gemilerin hudut çizgilerini görebilmelerini temin bakımından 6 x 20 metre ebadında ve ortasında oranj renginde band bulunan ahşap bir pano mevcuttur. Fenerin ışığı ise sektörlü dediğimiz değişik derece ve renklerde görülmektedir. Deniz seviyesinden 33.58 metre yükseklikte bulunan çakma karakteri Fl.W.R.G.1 Sn.(0.5+0.5) olan fenerin görünüş mesafesi 14 deniz milidir.

 

         Hudut hattının seyreden gemilerce belirlenmesini teminen Türkiye tarafında              ( 207° - 275°  Beyaz ), hududa yaklaşılan sahada ise ( 275° - 285° kırmızı), hudut çizgisi    ( 285° - 295° de beyaz ),Gürcistan tarafı ise ( 295° - 305° yeşil ), ( 305° - 010° Beyaz ) şeklinde ışık vermektedir.

 

         Bu fenerimiz elektrik enerjisi ile çalışmakta olup, gördüğü hizmetin önemine binaen asetilen gazı ile yedeklemesi de vardır. Fenerimiz gün ışığına ayarlı olarak otomatik bir şekilde yanıp sönmektedir.

Features
Balisajı Dikey tek kırmızı kuşak
Karakteri Q. W. R. G. 1.0 sn.0,5 + 0,5
Görünüş mesafesi Beyaz 10 milKırmızı 7 mil Yeşil 7 mil
Tepelik -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 33