KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

 

Kuruluşumuzca işletilen “Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi”, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi’nden oluşan Türk Boğazlarında, belirlenmiş hizmet alanı içindeki aktif katılımcı gemilere deniz trafik organizasyonu, seyir yardımı ve bilgi hizmeti vermek suretiyle, seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak amacıyla kurulmuştur. TBGTH Sisteminin işletiminde, seyir emniyetinin artırılması ve trafik organizasyonunun etkin yürütülebilmesi amacıyla boğazlarımızdaki akıntı yönünün ve şiddetinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Şamandıraya konuşlu algılayıcılardan oluşan mevcut akıntı ölçüm sisteminin, ekonomik ömrünü doldurması ve yerel deniz trafiğinden kaynaklı ortaya çıkan işletme zorlukları nedeniyle yenilenmesi gereği üzerine TÜBİTAK ile “Araştırma, Geliştirme ve Uygulama” projesi başlatılmıştır. Proje, bu konuda otorite olan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının (SHODB) bilgisi dahilinde başlatılmış ve yürütülmektedir.

 

Akıntı Ölçüm Sistemi Projesinin amacı, Türk Boğazlarının kendisine has oşinografik ve dinamik yapısı göz önünde bulundurularak, deniz dibine düşey ve sahile ise yatay profilde konuşlandırılacak akıntı algılayıcılar vasıtasıyla elde edilecek akıntı bilgilerinin, algılayıcının bulunduğu alan ile ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerine iletilmesi, teşhir edilmesi ve saklanmasının sağlanmasıdır. Üretilen bilgilerin SHODB ile paylaşılması yanında onaylanması halinde akademik çalışmalar için de kullandırılması hedeflenmekte, Çanakkale Boğazı’nı ve İzmit Körfezi’ni de içerecek şekilde genişletilmesi projesi için de mevcut çalışmanın sonucu beklenmektedir.

 

Söz konusu projede kullanılacak akustik algılayıcı cihazların yerleri, proje faaliyetleri sonucunda, günümüz teknolojilerinin sağladığı imkanlar yanında İstanbul Boğazının sahip olduğu özel oşinografik yapı ile operasyonel ihtiyaçlar dikkate alınarak; Haydarpaşa Mendirek Güney ucu, Salacak açığı, Yeniköy Feneri Kuzeyi ve Aşiyan mevkii ile deniz taşıtlarımızdan birisi olarak belirlenmiştir. Toplam 5 adet algılayıcıdan oluşacak sistemden elde edilecek verilerin aktarımı için GPRS kullanılacak, her algılayıcı için verileri işleyecek bilgisayar, güç kaynakları, veri iletişimini sağlayacak teçhizat karada kurulacak kabin tipi istasyonlarda bulundurulacaktır.

 

Projenin Haziran 2016 ayı itibariyle tamamlanması beklenmektedir.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yorumlar