İSKENDERUN BATIK GEMİ (NABİL) ŞAMANDIRA

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Fl. (2) 5.0 sn.1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 4 metre