İSDEMİR (B) NOKTASI KUZEY TALİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek beyaz kuşak
Characteristic R. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 10 metre