İSDEMİR (A) NOKTASI BATI ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek beyaz kuşak
Characteristic Fl G 3s ş0.3, k2.7
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 10 metre