TAŞUCU SEKA ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic G. Fl. 3s ş1, k2
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 7 metre