UÇBURUNLAR ÇEŞME KUZEY IŞIKLI ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Şamandıra SarıÜst yapı siyah
Characteristic W. V. Q. Fl. 1.0 sn.0,3 + 0,7
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Sivri uçları yukarı doğru iki siyah koni
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği İzmir
Altitude 4.5 metre