HOPA TALİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 14 metre