RİZE BURNU FENERİ

Features
Beacon Tek siyah kuşak
Characteristic W. Fl. 5.0 sn.0,5 + 4,5
Görünüş mesafesi 18 mil
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 22 metre