PAZAR SOĞUKSU BAL. BAR. TALİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 5.0 sn.1,0 + 4,0
Görünüş mesafesi 3 mil
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 8 metre