Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi


1 Ulusal Merkez (Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi- Tekirdağ)

1 Bölgesel Merkez (Bölgesel Acil Müdahale Merkezi- Antalya)

16 Müdahale İstasyonu (Ekipman depolama alanları) (KKTC hariç olmak üzere)


Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi ‘nin (Tekirdağ) Görevleri:

Ulusal ve uluslararası boyutta deniz kirliliklerine müdahale ve temizlik çalışmalarının koordine edilmesi,

Deniz emniyeti ve çevre kirliliği konularında ulusal ve uluslararası eğitim, seminer ve toplantılara ev sahipliği yapmak,

Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi için deniz kirliliğine müdahale konularında eğitim merkezi, test ve sertifikalandırma merkezi olmak.


Bölgesel Acil müdahale Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’nin (Antalya) görevleri:

Bölgedeki deniz kirliliklerine müdahale ve temizlik çalışmalarının koordine edilmesi,

Deniz kirliliğinin meydana geldiği durumlarda, 5312 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi,

Deniz emniyeti ve çevre kirliliği konularında eğitim, seminer ve toplantılara ev sahipliği yapmaktır.