Türk Radyonun HF Radyoteleks çalışma frekanslarına 30 ve 151. Kanalların ilavesi yapılarak 01.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenleme yapılmıştır.

DUYURU

Türk Radyonun HF Radyoteleks yayınları.

 

Dünya Radyokomünikasyon Konferanslarında (WRC-12 ve WRC-15) alınan kararlar doğrultusunda, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlemeler yapılmış, Ancak 22-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Londra’da yapılan MSC 97 toplantısında, Dünya Radyokomünikasyon Konferanslarında alınan kararların, idarelerin takdirinde olmak üzere 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmesi ile sektörden gelen yoğun talep ve istek üzerine Türk Radyonun Radyoteleks çalışma frekanslarına 30 ve 151. Kanalların ilavesi yapılarak 01.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yeniden düzenleme yapılmıştır.

 

Kanal No              Bandı             Gönderme Frekansı               Alma Frekansı

    13                           4                        4216  kHz                           4178.5  kHz

    30                           8                        8431  kHz                           8391     kHz

    91                          12                     12624  kHz                         12522     kHz

  151                          12                     12654  kHz                         12557     kHz

 

01.02.2017 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar tabloda belirtilen HF frekanslarında Türk Radyonun HF Radyoteleks yayınları/haberleşmesi devam edecektir.