RÖMORKÖR ÜCRETİ

RÖMORKÖR ÜCRETİ

Hizmete yeni verilen 205,4 Ton çeki güçlü ERV Nene Hatun Acil Müdahale Gemisine ilişkin tarife ücretinin belirlenmesini teminen,Kuruluşumuz,Kılavuzluk,Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi'nin,T.3 Deniz Vasıtaları Kiralama Esas Ücret Tablosu yeniden düzenlenmiş olup,bu bağlamda söz konusu tabloya ''100 Ton ve üzeri''satırı derc edilmiştir. Yapılan düzenleme 28.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüktedir.