YURTDIŞI DENETİMLERİNDE TUTULAN,TUTULMAYAN T.C.BAYRAKLI GEMİLER

BAŞLIK

   Paris,Tokyo,Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere tabi olup,ilk denetleme tarihinden sonraki bir yıl içinde tutulmayan Türk Bayraklı gemilerin,Kuruluşumuzca hizmet verilen Limanlara her gelişlerinde; Klavuzluk,Römorkaj,Palamar ve Liman (Rıhtım Ücreti) ücret tarifelerinde,ilk yıl için %10,ikinci yıl için %15,üçüncü yıl için ise %20 indirim,aynı şekilde bu kez,denetimler sonucu bir defa tutulması halinde %10,iki defa tutulması halinde %15,ikiden daha fazla tutulması halinde ise %20 oranlarında arttırım uygulanacaktır.

   Söz konusu uygulamada; ilk denetim tarihi 17.08.2015, Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) görüntülenmesi konusunda,Kuruluşumuza kullanıcı şifresinin verildiği 17.08.2016 tarihi ise tarife uygulamaya esas kabul edilmek suretiyle işlem yürütülecektir.