KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

Klavuzluk,Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi'nin, T1 ''LİMAN HİZMETLERİ'' başlıklı T.1.1 ve T.1.2 Tabloları altında dipnot olarak yer alan metin; '' Klas Sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen gemilerle ilgili,ücret uygulamaya esas gemi tipinin tespitinde; gemi ağırlıklı yükü esas alınır.'' şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, 08.03.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.